Gegevensbescherming

Privacyverklaring Website

Kennisgeving inzake gegevensbescherming
De volgende verklaring geeft u een overzicht van welke persoonsgegevens ELTEN GmbH (hierna ELTEN, ook “wij”) verzamelt – en voor welk doel – tijdens uw bezoek aan onze website en hoe deze worden toegepast.

Wettelijke basis voor de verwerking
Voor zover we uw toestemming hebben verkregen voor het verwerken van persoonsgegevens, geldt als rechtsgrondslag: Art. 6, lid 1, punt a) van de Verordening (EU) 2016/679 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Bij het verwerken van persoonsgegevens, die nodig zijn om een ​​contract uit te kunnen voeren waarbij ook u partij bent, geldt Art. 6, lid 1, punt b) AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te kunnen voeren.
Voor zover het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ELTEN GmbH is onderworpen, geldt Art. 6, lid 1, punt c) AVG als rechtsgrondslag.
Is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk om de legitieme belangen van ELTEN te beschermen, dan geldt Art. 6, lid 1, punt f) AVG als rechtsgrondslag.

Verwijderen van gegevens / Opslagduur
Uw persoonsgegevens worden verwijderd, zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden, als dit door de Europese of nationale wetgever wordt voorgeschreven in Unierechtelijke verordeningen, wetten of andere bepalingen waaraan ELTEN is onderworpen. Gegevens worden ook verwijderd op het moment dat een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij verdere opslag van de gegevens noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract.

Het aanmaken van logbestanden
Elke keer dat u de ELTEN-website bezoekt, wordt informatie die uw browser verstuurt automatisch tijdelijk opgeslagen. Het aangemaakte logbestand registreert browsertype en -versie, het gebruikte besturingssysteem, de naam en URL van het geopende bestand, de referentie-URL (de eerder bezochte pagina), de hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres) en de datum en het tijdstip van het serververzoek. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De opslag en verwerking van deze gegevens dient uitsluitend de systeembeveiliging en de optimalisatie van het internetaanbod. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6, lid 1, punt f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang is, enerzijds, om u een geoptimaliseerde website aan te kunnen bieden en, anderzijds, om het systeem te beveiligen. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven en worden na 7 dagen weer verwijderd.

Contact
ELTEN biedt u de mogelijkheid om, door het stellen van diverse vragen via de website, of door contact op te nemen, meer over ELTEN te weten te komen. U heeft de mogelijkheid om met ELTEN contact op te nemen, via het contactformulier, door te bellen, of door een terugbelverzoek te doen. Als u contact met ons opneemt, dan worden gegevens, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, geregistreerd. Uw gegevens worden opgeslagen in ons Customer-Relationship-Management System (“CRM-systeem”) of in een vergelijkbaar aanvraagsysteem. Als alternatief, kunt u ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dat geval worden de per e-mail verzonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats in het kader van precontractuele maatregelen, die nodig zijn om de aangeboden dienst te kunnen verlenen, Art. 6, lid 1, punt f) AVG. Gaat het bij het contact niet om precontractuele maatregelen of om een contract dat u al met ELTEN heeft afgesloten, dan verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6, lid 1, punt f) AVG, als onderdeel van ons gerechtvaardigd belang om uw verzoek via dit kanaal te verwerken. Nadat het doel is bereikt, worden de gegevens verwijderd, tenzij ze nog steeds nodig zijn voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen.

Uw persoonsgegevens worden niet verzonden naar een ontvanger in een derde land. Alle informatie over de u toekomende rechten in uw relatie met ons kunt u inzien bij onderstaande paragraaf “Rechten van de betrokkene”.

Voor zover een aanvraag betrekking heeft op de activiteiten van dochterondernemingen, deelnemingen of dienstverlenende bedrijven van ELTEN en dit nodig is voor een efficiënte afhandeling van de aanvraag, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan de betreffende onderneming. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6, lid 1, punt f) AVG i.c.m. Overweging 48, aangezien wij een legitiem belang hebben bij de doorgifte, voor interne administratieve doeleinden.

Newsletter
We versturen newsletters, e-mails en andere elektronische mededelingen met commerciële informatie (hierna “newsletter”). De newsletters bevatten informatie over onze producten, aanbiedingen, acties en ons bedrijf. Om u aan te melden voor de newsletter, is het voldoende om uw e-mailadres door te geven. In principe kunt u de newsletter dus ontvangen, zonder uw persoonsgegevens door te geven. Optioneel vragen wij u een naam op te geven, zodat wij u in de newsletter persoonlijk kunnen aanspreken.
De newsletter wordt verstuurd via de verzendserviceprovider “MailChimp”, een e-mailmarketingservice van de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, VS. U kunt de privacybepalingen van de verzendserviceprovider hier inzien: https://mailchimp.com/legal/privacy/. De Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie, te voldoen aan het Europese niveau van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active).
De verzendserviceprovider wordt ingezet op basis van een orderverwerkingsovereenkomst overeenkomstig Art. 28, lid 3, regel 1, AVG. De verzendserviceprovider gebruikt uw gegevens om zijn eigen service te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld voor de technische optimalisatie van het verzendproces en presentatie van de newsletter of voor statistische doeleinden. De verzendserviceprovider gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze newsletter echter niet om ze zelf aan te schrijven of om de gegevens door te geven aan derden.
Aanmelden voor onze newsletter vindt plaats in een zogenaamde dubbele opt-in procedure. D.w.z., dat u na registratie een e-mail ontvangt, waarin u wordt gevraagd om uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig, om ervoor te zorgen dat niemand zich kan registreren met het e-mailadres van een ander. De aanmeldingen voor de newsletter worden vastgelegd in een protocol, om te kunnen bewijzen dat het aanmeldproces volgens de wettelijke vereisten is verlopen. Hiertoe behoort het opslaan van het tijdstip van zowel de registratie als de bevestiging, alsook van het IP-adres. Ook worden wijzigingen in de gegevens, die over u bij de verzendserviceprovider zijn opgeslagen, geregistreerd.
De newsletters bevatten een zogenaamd “web-beacon”, d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel, dat bij het openen van de newsletter wordt opgehaald door de server van de verzendserviceprovider. Daarbij wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals over de browser en uw systeem, alsook uw IP-adres en het tijdstip dat de newsletter is geopend. Die informatie wordt gebruikt voor technische verbetering van de dienstverlening, aan de hand van technische gegevens of van informatie over de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun aanvraaglocaties (te bepalen aan de hand van het IP-adres) of de toegangstijden. De statistische onderzoeken omvatten ook de mogelijkheid om te kunnen bekijken of de newsletters geopend worden, wanneer ze geopend worden en op welke links wordt geklikt. Deze informatie kan weliswaar technische aan de individuele ontvangers van de newsletter worden toegewezen, het is echter noch óns doel, noch dat van de verzendserviceprovider om individuele gebruikers te observeren. Evaluatie van de gegevens is veel meer bedoeld om ervoor te zorgen dat wij de leesgewoonten van onze gebruikers kunnen herkennen, zodat we de inhoud van onze newsletters aan hen aan kunnen passen, of om newsletters met verschillende inhoud te verzenden in overeenstemming met de interesses van onze gebruikers.
Het toesturen van newsletters en de uitvoering van statistische onderzoeken en analyses, alsook het opstellen van een protocol van het registratieproces vindt plaats op basis van uw toestemming, in overeenstemming met Art. 6, lid 1, punt a) AVG. Toestemming wordt verkregen tijdens het registratieproces, onder verwijzing naar deze privacyverklaring. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Een aparte herroeping van de verzending door de verzendserviceprovider of van de statistische evaluatie is helaas niet mogelijk. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link, waarmee u uw abonnement op de nieuwsbrief kunt opzeggen. Het opzeggen heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van uw toestemming, tot het moment van opzeggen. In het geval dat de toestemming wordt ingetrokken, worden de gegevens verwijderd, tenzij het bijv. wettelijk vereist is om de gegevens opgeslagen te houden. Uw overige bestaande rechten kunt u hieronder vinden, onder de Paragraaf “Rechten van de betrokkene”.

Afgeschermd dealergedeelte
Dealers hebben de mogelijkheid om actief te zijn op een afgeschermd gedeelte van de ELTEN-website. Als u zich registreert voor het afgeschermde dealergebied, dan worden de gegevens die u invult op het invoerscherm naar ons verzonden en opgeslagen. De gegevens bestaan uit een vrij te kiezen gebruikersnaam, achternaam, e-mail, geboortedatum, straat, postcode en woonplaats. Het verzamelen van de gegevens is bedoeld om u als dealer te kunnen identificeren en u zo toegang te verlenen tot het afgeschermde dealergebied, waarin aan geautoriseerde dealers productafbeeldingen, aanvullende productinformatie en gegevensbladen beschikbaar worden gesteld. Het verwerken van uw gegevens vindt plaats op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met Art. 6, lid 1, punt f) AVG.

Sollicitaties
U kunt via onze website solliciteren naar een uitstaande vacature. Daarvoor hebben we uw persoonsgegevens nodig in de vorm van sollicitatiedocumenten, die u per e-mail naar onze HR-afdeling kunt sturen. We hebben de gegevens nodig om de sollicitatieprocedure uit te kunnen voeren. Het verwerken van deze gegevens vindt plaats in het kader van de arbeidsrelatie overeenkomstig § 26, lid 1, regel 1 van de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming.

De gegevens worden uiterlijk zes maanden na afronding van de sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij de gegevens nog nodig zijn voor de verdere arbeidsrelatie.

Al uw andere bestaande rechten zijn te vinden in onderstaande paragraaf “Rechten van de betrokkene”.

Aanmelden voor seminars en andere evenementen
Op onze website vindt u diverse mogelijkheden om u in te schrijven voor seminars: basiskennis of compact, maar ook voor gevorderden en speciaal voor de technische en vakhandel. Daarnaast seminars voor orthopedische schoenmakers en technici, maar ook op het gebied van PBM, voor veiligheidsspecialisten in de industrie. Tenslotte kunt u ook inschrijven voor tal van evenementen. Hiervoor hebben wij uw contactgegevens en/of de contactgegevens van de deelnemer(s) aan de seminars nodig, om te zorgen voor een correcte registratie. Als u via ons een hotelovernachting wilt reserveren, dan hebben wij zowel de gegevens over het aantal deelnemers alsook de aankomst- en vertrekdagen nodig. In die gevallen worden de gegevens, met het oog op de reservering, naar het betreffende hotel gestuurd. Het verwerken van deze gegevens vindt plaats in het kader van contractuele maatregelen die nodig zijn om de aangeboden dienst te kunnen verlenen, Art. 6, lid 1, punt b) AVG. Uw persoonsgegevens worden onmiddellijk nadat het doel is bereikt, of na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen (bijv. HGB, AO), verwijderd. Voor zover de aanvraag betrekking heeft op de activiteiten van dochterondernemingen, deelnemingen of dienstverlenende bedrijven van ELTEN, en dit nodig is voor een efficiënte afhandeling van het verzoek, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan het betreffende bedrijf. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6, lid 1, punt f) AVG i.c.m. Overweging 48, aangezien we een legitiem belang bij doorgifte hebben, voor interne administratieve doeleinden.

Al uw andere bestaande rechten zijn te vinden in onderstaande paragraaf “Rechten van de betrokkene”.

Cookies
De internetpagina’s gebruiken op verschillende plaatsen zogenoemde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen. Ze zijn bijv. bedoeld om informatie over de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van de website te verkrijgen en op basis van die gegevens de website gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. Er worden zogenoemde “sessiecookies” gebruikt, die slechts tijdelijk worden opgeslagen voor de duur dat u de website gebruikt, waarna ze automatisch worden verwijderd, en daarnaast “permanente cookies”. De inhoud van een permanente cookie is beperkt tot een identificatienummer om informatie over gebruikers vast te kunnen leggen, die herhaaldelijk een website bezoeken. Het doel van dergelijke cookies is, om u als gebruiker te herkennen en u, indien nodig een optimale gebruikersbegeleiding te bieden.

Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door dit in uw browserinstellingen aan te geven. Als u geen cookies accepteert, dan kan dit de functionaliteit van de website beperken.

Sessie cookies:
Het gebruik van sessiecookies is noodzakelijk om de website aan u beschikbaar te kunnen stellen. Dit vertegenwoordigt voor ons een legitiem belang. De wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens met behulp van sessiecookies is Art. 6, lid 1, punt f) AVG. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van sessiecookies, maar houd er daarbij rekening mee, dat u zonder cookies geen gebruik kunt maken van sommige functies van onze website. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen voor de tijd dat u de website gebruikt en vervolgens weer verwijderd. Uw overige bestaande rechten zijn te vinden in onderstaande paragraaf “Rechten van de betrokkene”.

Permanente cookies:
Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan verschillen. U kunt cookies op elk moment verwijderen in de veiligheidsinstellingen van uw browser. Met behulp van cookies is het voor ons mogelijk om meer inzicht te krijgen in uw gebruiksgedrag en op die manier onze service aan u te verbeteren. Ze moeten u ook in staat stellen om optimaal op onze website te surfen. Bij permanente cookies is onderscheid te maken of ze technisch noodzakelijk zijn of niet. Moet dit in individuele gevallen bevestigend worden, dan moet het ook hier mogelijk zijn om op basis van Art. 6, lid 1, punt f) AVG bezwaar te maken. Het gebruik van technisch niet noodzakelijke cookies vindt uitsluitend plaats met uw toestemming. Deze cookies worden alleen geplaatst als u er actief toestemming voor heeft gegeven. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is Art. 6, lid 1, punt a) AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft evenwel geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming tot het moment van intrekken. U kunt uw internetbrowser zodanig instellen, dat onze cookies niet op uw apparaat opgeslagen kunnen worden, of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Als u geen cookies accepteert, dan kan dat de functionaliteit van de website beperken.

Met uw toestemming koppelen we ook cookies van derden. In dat geval worden de betreffende datapakketten door derden in uw browser opgeslagen en naar hen verzonden. Ook het gebruik van cookies van derden kunt u over het algemeen voorkomen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. De wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens met behulp van cookies van derden is Art. 6, lid 1, punt a) AVG. Ook in dit geval, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming tot het moment van intrekken.

Al uw andere bestaande rechten zijn te vinden in onderstaande paragraaf “Rechten van de betrokkene”.

Klik hier om naar onze cookiebanner te gaan, om je laatste instellingen te wijzigen:
cookiebanner instellingen

Prestatie- en analysecookies:
Trackingcookies zorgen ervoor, dat bedrijven via tools, waaronder ook optimalisatietools, het gebruikersgedrag op hun websites kunnen analyseren. Het doel van deze trackingcookies is dan ook webanalyse, of A/B-testen, teneinde campagnes of de gebruikerservaring te optimaliseren.

De volgende prestatie- en analysecookies worden gebruikt:

Het gebruik van Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC uit Californië, VS. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Op onze website gebruiken we de code-extensie “anonymizeIp”. Die wordt gebruikt om op deze website IP-anonimisering te activeren. Door deze extensie te gebruiken, wordt uw IP-adres door Google, binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, vooraf ingekort.

Google zal deze informatie uitsluitend, namens ons, gebruiken voor de volgende doeleinden: om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik. Het verkorte IP-adres, dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6, lid 1, punt a) AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, waarna uw persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming tot het moment van intrekken. Al uw andere bestaande rechten zijn te vinden in onderstaande paragraaf “Rechten van de betrokkene”.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Het gebruik van Google Fonts
Onze website maakt gebruik van zgn. Google Fonts, een service van Google LLC (“Google”) uit Californië, VS. Google Fonts worden gebruikt voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde Google Fonts in uw browsercache, om teksten en lettertypen correct weer te geven. Daarbij maakt de browser die u gebruikt verbinding met onze servers waarop de Google Fonts zijn opgeslagen. Dit betekent, dat uw IP-adres en het adres van de pagina die u heeft bezocht niet naar Google worden verzonden.

Google Fonts worden gebruikt voor een uniforme en aansprekende presentatie van onze online aanbiedingen. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6, lid 1, punt a) AVG. U heeft het recht om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken. Al uw andere bestaande rechten zijn te vinden in onderstaande paragraaf “Rechten van de betrokkene”.

Meer informatie over Google Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Het gebruik van Google Maps
Deze website gebruikt Google Maps om interactieve kaarten weer te geven en om routebeschrijvingen te creëren. Google Maps is een kaartservice van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, VS. Door gebruik te maken van Google Maps, wordt informatie over het gebruik van deze website, inclusief uw IP-adres en het als onderdeel van de routeplannerfunctie ingevoerde (start)adres, verzonden naar Google in de VS.

Google Maps wordt gebruikt voor het creëren van routebeschrijvingen. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6, lid 1, punt a) AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, waarna uw persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming tot het moment van intrekken. Al uw andere bestaande rechten zijn te vinden in onderstaande paragraaf “Rechten van de betrokkene”.

Meer informatie over Google Maps vindt u via https://cloud.google.com/maps-platform/ en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Het gebruik van Matomo
Onze website maakt gebruik van de webanalysedienst Matomo van InnoCraft Ltd. uit Nieuw-Zeeland. Matomo is een open source-software voor de statistische analyse van bezoekerstoegang. Hiervoor worden cookies gebruikt. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt verzameld, opgeslagen en verwerkt op onze server in Duitsland en niet aan derden doorgegeven. Het IP-adres wordt automatisch geanonimiseerd door delen van het IP-adres onherkenbaar te maken.

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking met gebruik van Matomo-Cookies is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6, lid 1, punt a) AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming tot het moment van intrekken. Al uw andere bestaande rechten zijn te vinden in onderstaande paragraaf “Rechten van de betrokkene”.

Meer informatie over InnoCraft Ltd. en Matomo vindt u op de website https://www.innocraft.com/#aboutus.

Marketing cookies:
Advertentiecookies zijn over het algemeen cookies van derde partijen en zijn bedoeld om gebruikers op verschillende websites te identificeren, met als doel om relevante advertenties te leveren.

De volgende marketingcookies worden toegepast:

Het gebruik van DoubleClick by Google
Onze website maakt gebruik van de online marketingtool DoubleClick by Google. DoubleClick gebruikt cookies om advertenties weer te kunnen geven, die relevant zijn voor de gebruikers van de website, om rapporten over campagneprestaties te verbeteren, of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren ziet. Google gebruikt een cookie-ID, om bij te houden welke advertenties in welke browser worden getoond en kan zo voorkomen dat deze meerdere keren worden weergegeven. Daarnaast kan DoubleClick met behulp van cookie-ID’s zogenaamde conversies vastleggen, die betrekking hebben op verzoeken naar aanleiding van een advertentie. Dat is bijvoorbeeld het geval, als een bezoeker van de website een DoubleClick-advertentie ziet en later, met dezelfde browser, naar de website van de adverteerder gaat en daar iets koopt.

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het inzetten van deze tool door Google worden verzameld en informeren u daarom op basis van ons kennisniveau: Door de integratie van DoubleClick ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft geopend of op een advertentie van ons heeft geklikt. Indien u bij een Google-service geregistreerd bent, kan Google het bezoek aan de website koppelen aan uw account. Zelfs als u niet bij Google geregistreerd bent, of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de provider uw IP-adres achterhaalt en opslaat.

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6, lid 1, punt a) AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, waarna uw persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming tot het moment van intrekken. Al uw andere bestaande rechten zijn te vinden in onderstaande paragraaf “Rechten van de betrokkene”.

Meer informatie over DoubleClick by Google kunt u krijgen op https://www.google.de/doubleclick en http://support.google.com/adsense/answer/2839090, alsook over gegevensbescherming in het algemeen bij Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Als alternatief, kunt u ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken: http://www.networkadvertising.org.

Veiligheid
ELTEN kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de veiligheid van de datatransmissie via internet. Berichten via e-mail worden niet versleuteld. De mogelijkheid, dat derden er kennis van nemen, kan niet worden uitgesloten. Daarom wordt aanbevolen, om vertrouwelijke informatie uitsluitend per post te verzenden.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is:

ELTEN GmbH
Ostwall 7 – 13
47589 Uedem
E-Mail: datenschutz@elten.com

Rechten van de betrokkene
Worden uw persoonsgegevens verwerkt, dan bent u, in de zin van de AVG de betrokkene en heeft u jegens ons de hieronder beschreven rechten. We vragen u, of u zich bij verzoeken in deze, in principe wilt richten tot bovengenoemde verantwoordelijke.

Informatie:
U heeft het recht om op elk moment van ons gratis informatie en bevestiging te krijgen over de persoonsgegevens die van u zijn opgeslagen, alsook een kopie van deze gegevens van ons te ontvangen.

Rectificatie:
U heeft het recht op correctie en/of aanvulling, voor zover uw verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.

Beperking van de verwerking:
U heeft het recht om beperking van de verwerking te verlangen, als zich een van de volgende voorwaarden voordoet:
De juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
De verwerking is onrechtmatig, u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
Wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
U heeft overeenkomstig Art. 21, lid 1, bezwaar gemaakt tegen de verwerking, en het is nog niet zeker of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan die van u.

Wissen:
U heeft het recht dat uw persoonsgegevens onmiddellijk gewist worden, als sprake is van een van de volgende gevallen en verwerking niet meer nodig is:
De persoonsgegevens zijn niet langer meer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.
U trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
U maakt overeenkomstig Art. 21, lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21, lid 2;
De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting waaraan wij moeten voldoen.
De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in Art. 8, lid 1.

Overdraagbaarheid van gegevens:
U heeft het recht, de u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien heeft u het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij door ons te worden gehinderd.
Bovendien bent u bij de uitoefening van dit recht ook gerechtigd om van ons te eisen dat wij uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke doorsturen. Dit alles mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen

Bezwaar:
U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die “alleen” plaatsvindt op basis van legitieme belangen van ons of derden (Art. 6, lid 1, punt f) AVG). Wij staken dan de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Intrekken van de toestemming:
U heeft het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming op elk moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming tot het moment van intrekken.

Neemt u, om uw rechten te kunnen uitoefenen, contact op met bovengenoemde verantwoordelijke, omdat ook daar uw rechten geïmplementeerd moeten worden. U kunt echter ook contact opnemen met de verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming, vooral als uw verzoek een hogere mate van vertrouwelijkheid vereist:
De verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming van ELTEN GmbH
c/o migosens GmbH
Wiesenstr. 35
45473 Mülheim an der Ruhr

Tel: +49 208-99395110
Fax: +49 208-99395119

dsb-elten@migosens.net

Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep, heeft u – als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG – het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

Onze aanwezigheid op sociale netwerken
Elten GmbH is aanwezig op verschillende sociale netwerken, met openbaar toegankelijke, professionele bedrijfsprofielen. We gebruiken deze om informatie, aanbiedingen en productaanbevelingen van ons bedrijf te publiceren en te verspreiden. Dat helpt ons bijvoorbeeld om een directe uitwisseling van informatie met onze klanten en geïnteresseerden te bevorderen.
Door gebruik te maken van een van deze netwerken wordt een groot aantal dataverwerkingsoperaties in gang gezet. Deze gegevens worden ook verwerkt als u geen eigen profiel op dit netwerk heeft. Bij een bezoek aan een van onze profielen worden uw persoonsgegevens niet alleen door ons, maar ook door de exploitant van het betreffende netwerk, verwerkt en eventueel opgeslagen. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, uw leeftijd, uw e-mailadres, foto’s en andere informatie die u vrijwillig via de netwerken heeft gedeeld, alsook informatie over uw gebruiksgedrag en interacties met de inhoud van het betreffende bedrijfsprofiel. In bepaalde omstandigheden wordt ook uw IP-adres verzameld. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken om onze bedrijfsprofielen te kunnen bezoeken. Dit kan echter wel nodig zijn om individuele functies van onze profielen te kunnen gebruiken (zoals reageren op berichten, contact met ons opnemen).
Elten GmbH heeft geen invloed op de gegevensverwerking die door de exploitanten wordt geactiveerd op het moment dat u de sociale netwerken bezoekt. Dergelijke bewerkingen kunnen overigens per afzonderlijk netwerk anders zijn en voor ons niet per se begrijpelijk (bijv. het plaatsen van cookies). Voor meer informatie over het verzamelen en opslaan van uw persoonsgegevens en het doel, het type en de omvang van de verwerking, verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van de exploitanten van de respectievelijke sociale netwerken. U vindt die onder:

Het privacybeleid van Facebook, beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, vindt u onder:
https://de-de.facebook.com/policy.php
Het privacybeleid van Instagram, beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, vindt u onder: https://help.instagram.com/519522125107875
Het privacybeleid van YouTube, beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland, vindt u onder: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Het privacybeleid van Xing, beheerd door New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, vindt u onder: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
Het privacybeleid van LinkedIn, beheerd door LinkedIn Ireland Limited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, vindt u onder: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Het privacybeleid van Twitter, beheerd door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA, vindt u onder: https://twitter.com/de/privacy

Indien u van onze aanwezigheid op sociale netwerken gebruikmaakt om contact met ons op te nemen (bijvoorbeeld via privéberichten, commentaar geven/bijdragen delen, of hierop reageren), dan zullen wij de gegevens die u ons hebt verstrekt uitsluitend verwerken om contact met u op te nemen en ze niet combineren met andere gegevens waarover wij beschikken. De wettelijke basis voor het verzamelen van gegevens is dan ook Art. 6, lid 1, punt b) AVG. Heeft het leggen van het contact niets te maken met een precontractuele maatregel uwerzijds, of met een contract dat u al met Elten GmbH heeft gesloten, dan verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6, lid 1, punt f) AVG, als onderdeel van ons gerechtvaardigd belang om uw verzoek via dit kanaal te verwerken.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd, zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is, of als u ons vraagt ​​om ze te verwijderen. Gegevens kunnen ook worden opgeslagen, als de noodzaak hiertoe door de Europese of nationale wetgever is vastgelegd in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Unie waaraan Elten GmbH is onderworpen. De gegevens worden ook dan verwijderd, als de voorgeschreven bewaartermijn in een van de hierboven genoemde normen verstrijkt, tenzij de noodzaak bestaat om de gegevens langer op te slaan, voor het aangaan of uitvoeren van een contract. Voor informatie over hoe lang de exploitanten van sociale netwerken uw persoonsgegevens bewaren, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de diverse hierboven genoemde ondernemingen.

Meer informatie over Facebook en Instagram:
De sociale netwerken Facebook en Instagram worden beide aangeboden door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook“). Als onderdeel van het gebruik van pagina-insights zijn wij, overeenkomstig Art. 26 AVG, samen met Facebook, verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op de Facebook/Instagram-fanpagina’s. We gebruiken de statistieken die wij van Facebook krijgen om onze berichten aantrekkelijker en effectiever te maken. Zo wordt bijv. leeftijds- en geslachtsverdeling gebruikt om personen op de juiste manier aan te spreken en de gewenste bezoektijden van gebruikers worden gebruikt om de timing van de geplaatste berichten te optimaliseren. Door informatie over het soort apparaten dat door de bezoekers wordt gebruikt, kunnen de weergave en het ontwerp van de bijdragen worden aangepast aan het betreffende apparaat. De hier beschreven gegevensverwerking is gebaseerd op de bestaande legitieme belangen van Elten GmbH, in overeenstemming met Art. 6 lid 1, punt f) AVG. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking door Facebook, door onze Facebook-pagina niet langer meer te volgen (door de functies “Ik vind deze pagina niet meer leuk” en/of “Deze pagina niet meer volgen” te selecteren, kunt u uw gebruikersprofiel loskoppelen van onze fanpage).

De mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de – hierboven genoemde – individuele gegevensverwerkingen vindt u hier:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads
en hier
https://www.youronlinechoices.com

Informatie over de met Facebook gesloten overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Een samenvatting van deze overeenkomst en meer informatie over de Insights-pagina’s van Facebook vindt u hier:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data